Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne

Cambridge English

Edulandia posiada status Cambridge Assessment English, co pozwala Nam przeprowadzać egzaminy, kończące się międzynarodowym certyfikatem.

YLE (poziom A2)

Egzamin Young Learners (Flyers). Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Testy poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

FCE (poziom B2)

Egzamin First Certificate in English. Certyfikat B2 First potwierdza zdolność posługiwania się używanym na co dzień - praktycznym językiem angielskim potrzebnym w pracy lub w nauce.

CAE (poziom C1)

Egzamin Advanced potwierdza możliwość studiowania w języku angielskim w kraju lub za granicą. Znajomość języka na tym poziomie pozwala bowiem komunikować się na zaawansowanym poziomie językowym w sytuacjach codziennych oraz podczas pracy w środowisku angielskojęzycznym.

egzaminy Cambridge Edulandia

Jako jedyna szkoła w okolicy posiadamy status Centrum Przygotowującego do egzaminów Cambridge Assessment English. To oznacza, że w naszej szkole przeprowadzamy i przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów Cambridge. Egzaminy przeprowadza u nas Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge PL 277

Nasze programy nauczania przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge, która są obiektywną miarą jakości nauczania w naszej szkole. W naszej szkole uczniowie mogą zdawać egzaminy na następujących poziomach:

EduTeens EXAM to kurs przeznaczony dla młodzieży zdającej egzamin ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym, który kompleksowo i solidnie przygotowuje uczniów do egzaminu po zakończeniu podstawówki.

Podczas zajęć powtarzamy i systematyzujemy wiedzę zdobytą w szkole oraz uzupełniamy ją i tłumaczymy niezrozumiałe zagadnienia. Na kursie rozwiązujemy również przykładowe testy językowe, które pozwalają jeszcze lepiej przygotować się do głównego egzaminu.

Zajęcia trwają 70 minut i odbywają się raz w tygodniu od września do maja.

 • poziomy: kontynuujący
 • wiek: 13 -14 lat
 • zajęcia: raz w tygodniu po 70 minut
 • grupy: do 8 osób

Zapisz się na kurs z Egzaminem Cambridge:

PRE A1 STARTERS (YLE STARTERS)

Pierwszy z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Zachęca do nauki języka angielskiego i zapewnia pozytywne wrażenia związane z testem językowym. Treści tekstów opierają się na  prawdziwych sytuacjach życiowych, bliskich uczniom.

A1 MOVERS (YLE MOVERS)

Test MOVERS skupia się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

Jak wygląda egzamin STARTERS?

Do egzaminu STARTERS uczeń potrafi:

 • odpowiadać na krótkie pytania
 • tworzyć krótkie wypowiedzi w języku angielskim
 • rozumie krótkie instrukcje w języku angielskim
 • przeliterować imiona, nazwy własne i podstawowe wyrazy

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu MOVERS?

 • rozumie proste polecenia
 • przeprowadza podstawowe i krótkie rozmowy
 • rozumie proste ogłoszenia i instrukcje w języku angielskim
 • potrafi pisać krótkie notatki i zapiski w języku angielskim

Jak wygląda egzamin MOVERS?

A2 FLYERS (YLE FLYERS)

Jest doskonałym sposobem na pokazanie, że dzieci radzą sobie używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech egzaminów YLE.

Co potrafi uczeń przystępujący do egzaminu FLYERS?

 • rozumie proste formy pisane w języku angielskim
 • porozumiewa się w prostych, codziennych sytuacjach
 • rozumie krótkie historie w języku angielskim
 • opowiada krótką historię na podstawie obrazków

Jakie korzyści daje egzamin YLE?

 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie,
 • przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych,
 • daje poczucie sukcesu (egzaminu nie można nie zdać, wynik podawany jest procentowo dla każdej sprawności językowej),
 • uczy koncentracji,
 • jest obiektywną miarą poziomu językowego na tle grupy wiekowej dziecka,
 • jest międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez uznaną na całym – świecie instytucję,
 • każdy uczeń otrzymuje certyfikat Cambridge English, który pozwala cieszyć się z osiągnięć i jest nagrodą za trud nauki.

Jak wygląda egzamin FLYERS?

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS (PET for Schools)

Kolejnym poziomem egzaminu, jaki można zdawać w naszej szkole po egzaminach YLE jest egzamin B1 Preliminary (PET), który poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1 wg CEFR). Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać język angielski w pracy, nauce i podróży.

Egzamin występuje w dwóch wersjach: dla dorosłych oraz dla uczniów, oznaczonej słowami “for Schools”. Obie wersje gwarantują ten sam certyfikat, natomiast tematyka zadań dostosowana jest do wieku zdającego.

Jakie korzyści daje egzamin PET?

 • jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności,
 • potwierdza, że uczeń potrafi czytać teksty i artykuły w języku angielskim,
 • potwierdza, że uczeń wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym,
 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych

Jak wygląda egzamin PET?