Egzaminy Cambridge English – wybierz odpowiedni

Rodzaje egzaminów Cambridge

PRE A1 STARTERS (YLE STARTERS)

Pierwszy z trzech testów Cambridge English Qualifications dla najmłodszych. Zachęca do nauki języka angielskiego i zapewnia pozytywne wrażenia związane z testem językowym. Treści tekstów opierają się na prawdziwych sytuacjach życiowych, bliskich uczniom.

A1 MOVERS (YLE MOVERS)

Test MOVERS skupia się na rozwoju umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.

A2 FLYERS (YLE FLYERS)

Jest doskonałym sposobem na pokazanie, że dzieci radzą sobie używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na poziomie podstawowym. Ma najwyższy poziom zaawansowania spośród trzech egzaminów YLE.

B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS (PET for Schools)

Kolejnym poziomem egzaminu, jaki można zdawać w naszej szkole po egzaminach YLE jest egzamin B1 Preliminary (PET), który poświadcza znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1 wg CEFR). Zdanie egzaminu pokazuje, że potrafisz wykorzystać język angielski w pracy, nauce i podróży.

Egzamin występuje w dwóch wersjach: dla dorosłych oraz dla uczniów, oznaczonej słowami “for Schools”. Obie wersje gwarantują ten sam certyfikat, natomiast tematyka zadań dostosowana jest do wieku zdającego.

Jak wygląda egzamin STARTERS?

Pre A1 Starters składa się z trzech części przygotowanych w taki sposób, aby motywować i zachcęcać do nauki.

Do egzaminu STARTERS uczeń potrafi:

 • odpowiadać na krótkie pytania
 • tworzyć krótkie wypowiedzi w języku angielskim
 • rozumie krótkie instrukcje w języku angielskim
 • przeliterować imiona, nazwy własne i podstawowe wyrazy

Jak wygląda egzamin MOVERS?

A1 Movers składa się z trzech części przygotowanych w taki sposób, aby motywować i zachcęcać do nauki.

Do egzaminu MOVERS uczeń potrafi:

 • rozumie proste polecenia
  przeprowadza
 • podstawowe i krótkie rozmowy
 • rozumie proste ogłoszenia i instrukcje w języku angielskim
 • potrafi pisać krótkie notatki i zapiski w języku angielskim

Jak wygląda egzamin FLYERS?

A2 Flyers składa się z trzech części przygotowanych w taki sposób, aby motywować i zachcęcać do nauki.

Do egzaminu FLYERS uczeń potrafi:

 • rozumie proste formy pisane w języku angielskim
 • porozumiewa się w prostych, codziennych sytuacjach
 • rozumie krótkie historie w języku angielskim
 • opowiada krótką historię na podstawie obrazków

Jak wygląda egzamin PET?

B1 Preliminary for Schools składa się z 4 części, w których sprawdzane są wszystkie cztery umiejętności językowe, czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Oto szczegółowa informacja na temat tego, z jakich części składa się egzamin B1 Preliminary for Schools:

Jakie korzyści daje egzamin PET?

 • jest okazją do sprawdzenia swoich umiejętności,
 • potwierdza, że uczeń potrafi czytać teksty i artykuły w języku angielskim,
 • potwierdza, że uczeń wykazuje świadomość opinii i nastroju w mowie i piśmie w języku obcym,
 • uczy pewności siebie i oswaja z sytuacją egzaminacyjną i emocjonalnie przygotowuje do bardziej zaawansowanych wyzwań egzaminacyjnych

Edulandia

Nasza szkoła języka angielskiego sprawia, że języki przestają być obce! Zamiast tego stają się skutecznym sposobem na wyrażenie siebie.