Youngsters@TEENS

Kurs Youngsters przeznaczony jest dla dzieci kontynuujących naukę języka angielskiego w szkole CEE Edulandia (po kursie TEDDY EDDIE),
lub dla dzieci nowych uczęszczających do klasy 2-6 SP.
W grupie pracujemy w oparciu o podręczniki National Geographic Learning, które tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych. Jesteśmy nastawieni na rozwijanie kompetencji XXI wieku i zaszczepiamy w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczymy, w jaki sposób selekcjonować informacje. Na naszych zajęciach pojawia się praca w grupach i zadania projektowe rozwijające umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.

Co
znajduje się
w zestawie ucznia?

angielski Edulandia
angielski Edulandia
angielski Edulandia
angielski Edulandia
Close Menu