Angielski dla młodzieży Teen’s EXAM

1 x 90 min

Opis kursu

Teens EXAM  to kurs przeznaczony dla młodzieży zdającej egzamin ÓSMOKLASISTY lub MATURALNY w bieżącym roku szkolnym, który kompleksowo i solidnie przygotowuje uczniów do egzaminu po zakończeniu podstawówki.

Podczas zajęć powtarzamy i systematyzujemy wiedzę zdobytą w szkole oraz uzupełniamy ją i tłumaczymy niezrozumiałe zagadnienia. Na kursie rozwiązujemy również przykładowe testy językowe, które pozwalają jeszcze lepiej przygotować się do głównego egzaminu.

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu od września do maja.

 • poziomy: kontynuujący
 • wiek: 14 -19 lat
 • zajęcia: raz w tygodniu po 90 minut
 • grupy: do 8 osób

Zestaw kursanta zawiera:

 • zestaw podręczników
 • zestaw materiałów
 • możliwość bezpłatnych korepetycji HELP CORNER

Po tym kursie Słuchacz

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.