Savvy Ed

Licencjonowany angielski dla dzieci w wieku 7 -10 lat

Metoda została stworzona dla dzieci uczących się w szkołach językowych. Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy kontynuują naukę języka angielskiego po wcześniejszym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie. To kurs i program nauczania języka angielskiego dla dzieci zaawansowanych, ale wciąż bardzo młodych, w wieku 8 – 12 lat.

Jaki jest Savvy Ed?

Savvy Ed jest bardzo ambitny. Dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny dla uczniów, nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

O kursie

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut. 

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy. Sprawdzany jest ich poziom językowy, wymowa oraz predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi.

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.

Bardzo ważnym elementem w metodzie jest stały KONTAKT Z RODZICAMI, którzy mogą liczyć na:

 • ustne informacje na temat przerabianego materiału oraz zadania domowego po każdych zajęciach,
 • informacje o zadaniach domowych oraz zaliczeniach kolejnych partii materiału zamieszczane w zeszycie kontaktu (tzw. Parent’s Book),
 • regularne informacje na temat przerobionego materiału, postępów grupy oraz dokonanych zaliczeń zamieszczane w dzienniku elektronicznym lub w raportach mailowych (zależy od organizacji szkoły)
 • lekcje otwarte raz w semestrze.

Ewaluacja wyników nauczania

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

 • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy. 
 • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek
 • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę
 • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”)

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie sumujące, polegające na mierzeniu określonych umiejętności i osiągnięć uczniów pewną określoną miarą (najczęściej stopniami). Jest ono zawsze zorientowana jest na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a niej dokładne wytyczne jeśli chodzi o rodzaje zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi wykazać, aby dany element zaliczyć. 

Savvy Ed w domu i zadania domowe

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy. 

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica. 

Założenia metodyki

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli “stopniowe narastanie”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego  
 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
 • SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę – nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie. 
 • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów

Jaka jest metoda Savvy Ed?

Savvy Ed jest bardzo ambitnym programem. Dzieci, w prawdzie dość małe (7-10 lat), opanowują bardzo dużą ilość materiału. Równocześnie Savvy Ed jest przyjazny dla uczniów, a Nasz sukces polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele są informacji są w stanie przyswoić. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym, nabytym w oparciu o program Teddy Eddie.

Założenia metody Savvy Ed:

Stopniowanie trudności

Ułożenie materiału językowego wykorzystuje wzrastający poziom trudności. Pozwala to bazować na zgromadzonej dotąd wiedzy.

Kompaktowe rozwiązania

W metodzie Savvy Ed pracujemy nie tylko w oparciu o podręcznik. To kompletna filozofia nauczania, wsparta autorskimi metodami i pomocami edukacyjnymi. Zadbaliśmy nie tylko o perspektywę uczniów, ale też rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Motywacja do nauki

Podtrzymywanie zaangażowania uczniów zostało wkomponowane w metodę. Dlatego systematycznie wykorzystywane są elementy grywalizacji. Savvy Ed nagradza też zaangazowanie i aktywność podczas zajęć.

Kształtujący system oceniania

System zaliczeń opiera się na systematycznym weryfikowaniu postępów w uczeniu się. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów, dając im konkretną informację zwrotną.

Zapytaj o szczegóły kursów w Edulandii!

Jesteś rodzicem i chcesz uzyskać więcej informacji na temat metody Teddy Eddie lub Savvy Ed? Chcesz zapewnić najlepszą edukację językową swoim dzieciom? Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Jak działa kurs Savvy Ed?

Zachęcający

Zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli: połączeniem ambitnego podejścia i niebanalnej treści!.

Aktywny

Pobudzając ciekawość poznawczą, a nauka przynosi szybkie efekty i sprawia frajdę!

Ambitny

Kolejne poziomy są kompatybilne z egzaminami Cambridge Young Learners.

Różnorodny

Wyposażony w narzędzia i materiały, które w przyjazny sposób zachęcają do dalszej nauki w domu!

Poziomy kursu Savvy Ed:

Savvy Ed Edulandia

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Starters.

Savvy Ed Edulandia

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

Savvy Ed Edulandia

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA. Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book czyli podręcznik ucznia.
 • Snowball Book czyli książka ćwiczeń.
 • Parents’ Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko.
 • Audio CD  to płyta z nagraniami historyjek, słuchowisk, rymowanek, piosenek oraz ćwiczeń.
 • Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał.
 • Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika.” Jest to idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach oraz w domu.
 • Teczka z logiem Savvy Ed.
 • Certyfikat.
 • Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu.

Zapisz swoje dziecko na test kwalifikujący

Określony zestaw umiejętności językowych jest niezbędny, aby rozpocząć naukę na poziomie Savvy Ed 1. Dlatego przed przyjęciem dzieci na zajęcia, sprawdzamy ich zdolności komunikacyjne, rozumienie ze słuchu, zasób słownictwa oraz umiejętność czytania. 
Savvy Ed nie powstał więc z myślą o uczniach początkujących, co nie zmienia faktu, że nauka w Edulandii sprawia im dużo radości!
Już teraz zapytaj o wolne miejsca: