Sala zabaw z klockami XXL i Klub Malucha

Zapewniamy przyjazną, bezpieczną i kreatywną zabawę – dostępną dla wszystkich dzieci!
Wszystko to dzięki klockom Mammutico!

Wielkie piankowe klocki

W kilka minut pozwalają zbudować całkiem inny świat! Poprzez zabawę, uczą kreatywnej organizacji przestrzeni.

Zabawa i bezpieczeństwo

Pianka Mammutico Foam jest trwała, wodoodporna i łatwa do utrzymania w czystości. Doskonale sprawdza się zatem podczas codziennej zabawy.

Nieograniczone możliwości

Aranżacja Naszej sali zabaw sprawia, że można tutaj zorganizować zajęcia nie tylko dla dzieci, ale również dla młodziezy i dorosłych.

Polecamy również opiekę dzienną w Edulandii :

Opieka Dzienna w Klubie Malucha:

Abonament 7:00–18:00 koszt 890zł
Abonament 1/2 koszt 590zł
Adaptacja 20 zł/godz
Dzienny koszt wyżywienia 18,90zł
Godzina dodatkowa 20
* Abonament płatny do piątego dnia każdego miesiąca
** Wyżywienie płatne do końca każdego miesiąca

Przynosimy:
• ubrania na zmianę (w razie nieprzewidzianych wpadek),
• chustka, czapka na głowę chroniąca przed słońcem, wiatrem
• piżama lub ubranko do snu,
• kapcie na rzepy lub skarpetki antypoślizgowe,
• pieluchy jednorazowe (jeżeli dziecko używa),
• szczoteczka do zębów, smoczek (w razie potrzeby),
• inne przedmioty niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka (ulubiona lala, maskotka).

Nie przynosimy:
• słodyczy,
• drogich zabawek i innych przedmiotow (mogących ulec zniszczeniu).
• niebezpiecznych przedmiotów (mogących zagrażać dzieciom).

Rozkład dnia:
• 07 30 – 08 30 – Przyjmowanie dzieci
• 08 30 – 09 00 – Śniadanie
• 09 00 – 10 30 – Zabawy edukacyjne
• 10 30 – 12 30 – Zabawy na placu zabaw
• 12 30 – 13 00 – Obiad – zupa
• 13 00 – 14 30 – Odpoczynek (leżakowanie)
• 14 30 – 15 00 – Obiad – II danie
• 15 00 – 16 00 – Zabawy indywidualne, czytanie bajek, śpiewanie piosenek
• 16 00 – 16 30 – Podwieczorek
• 16 30 – 17 00 – Zabawy, oczekiwanie na Rodziców

Regulamin pobytu w Klubie Malucha:

 • Punkt opieki dla dzieci otwarty jest w dni powszednie w godz. 7.30 – 18.00.
 • Właścicielką jest Agnieszka Szyszka -Fereniec.
 • Punkt opieki przyjmuje dzieci w wieku od 1roku  do  3 lat. 
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka
  osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej. 
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 18.00.
  W przypadku spóźnienia rodzica, opłata za każdą rozpoczętą godzinę jest naliczana zgodnie
  z cennikiem wg  taryfikatora obowiązującego od godz. 18:00
 • Do placówki przyjmowane są tylko zdrowe dzieci. Nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku stwierdzenia choroby powiadamiamy rodziców lub wzywamy pogotowie ratunkowe.
 • Dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanych opiekunek.
 • Do obowiązków opiekunek należy m.in. bezzwłoczne powiadomienie rodzica o zmianie stanu zdrowia dziecka. 
 • Rodzic ma obowiązek codziennie informować opiekunki o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 • Na czas pobytu w punkcie opieki rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w:
 • pieluchy jednorazowe 
 • kapcie na rzepy lub skarpetki antypoślizgowe, ubranie na zmianę 
 • posiłek
 • chustkę, czapkę na głowę chroniącą przed słońcem, wiatrem
 • szczoteczkę do zębów, smoczek (w razie potrzeby)
 • inne przedmioty niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka np. ulubiona zabawka, maskotka, itp.
 • Przez cały okres pobytu dzieci otrzymują napoje bez ograniczeń (herbatki, soki, woda). 
 • Punkt opieki w ramach wpisowego zapewnia dziecku wyprawkę (talerzyk, miseczka, kubeczek, sztućce, śliniak, kocyk, materacyk, itp.). 
 • Prywatne rzeczy dziecka przechowywane są w osobnych szufladach wyróżnionych obrazkiem.
 • W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują indywidualne ustalenia między
  Klubem Malucha  a Rodzicami dziecka.
 • Klub Malucha  zobowiązuje się do informowania rodziców na bieżąco o ew. zmianach w Regulaminie lub Cenniku. Rodzic ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian. 
 • REGULAMIN OPŁAT
 • Opłaty za pobyt reguluje Cennik, który jest integralną częścią Regulaminu.
 • Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu i Cennika
 • Rodzice (opiekunowie prawni) wpłacający czesne zobowiązują się do podpisania
  z właścicielem punktu opieki umowy określającej warunki pobytu dziecka. 
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnieść opłatę bezzwrotnego “wpisowego” płatnego jednorazowo w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
 • Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wnosić opłatę czesnego do 5 dnia każdego miesiąca. Jeżeli ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy wpłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.
 • Opłaty można wnosić osobiście w punkcie opieki lub na konto.
edulandia mammutico
Dzięki swym dużym rozmiarom, klocki Mammutico angażują całe ciało, wspomagając ćwiczenia precyzji, zręczności, równowagi i siły. Przy pomocy tych klocków dzieci tworzą scenariusze według własnego pomysłu. Zabawy mogą trwać bez końca, bo prostota form pozwala nadawać klockom dowolne funkcje i znaczenie.
Dzięki zabawie wielkimi klockami dzieci instynktownie uczą się organizacji przestrzeni wokół siebie. Samodzielnie tworzą strategie działania i planują kolejne ruchy. Podczas budowy ważna jest nie tylko koncentracja na swoich działaniach, ale również umiejętność współpracy z pozostałymi dziećmi.
szkoła języka angielskiego edulandia

Niewielka waga poszczególnych klocków w połączeniu z ich sporymi rozmiarami i łatwością tworzenia połączeń pozwala nawet dzieciom z zaburzeniami aparatu ruchu tworzyć konstrukcje zdające się przekraczać ich możliwości. Jest to dla nich doskonała forma ćwiczeń fizycznych napędzanych wewnętrzną motywacją, czyli chęcią zabawy.

Zobacz jak bawimy się w Sali zabaw

Regulamin Sali Zabaw:

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw CEE Edulandia

 1. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z regulaminem Sali Zabaw oraz cennikiem usług.
 2. Wykupienie biletu traktowane jest jako zapoznanie się z regulaminem Sali Zabaw i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie.
 3. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu. Po wyjściu z Sali Zabaw bilet traci ważność.
 4. Dziecko wchodzi na teren Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką oraz korzysta z atrakcji pod jej nadzorem.
 5. Z Sali Zabaw mogą korzystać tylko dzieci z wykupionym biletem wstępu. Wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne (jeszcze niechodzące), które są przy okazji z rodzeństwem, za które został opłacony bilet wstępu.
 6. Dzieci i dorośli wchodzą na Salę Zabaw wyłącznie w skarpetach.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu własnych artykułów spożywczych oraz napojów.
 8. Wszelka konsumpcja może odbywać się wyłącznie przy stolikach.
 9. Dzieci nie powinny posiadać przy sobie przedmiotów, mogących stwarzać zagrożenie, tj. kluczy, zegarków, monet, okularów, biżuterii telefonów komórkowych oraz przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
 10. Zabrania się spożywania alkoholu i środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji na terenie Sali Zabaw.
 11. Zabrania się palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz wózków dziecięcych na sale.
 13. Konstrukcja zabawowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3. roku życia. Dzieci do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji wyłącznie pod stałą opieką opiekuna.
 14. Zarządzający nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń personelu.
 15. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 16. Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
 17. Szatnia jest niestrzeżona.
 18. Zarządzający nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu.
 19. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Gości, poprzez filmowanie,
  fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu Goście wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo – promocyjnych CEE Edulandia.
 20. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji CEE Edulandia, w dniu wizyty. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi.