Kursy indywidualne

1-4 osoby (lektor polski, native speaker)

Opis kursu

Zajęcia indywidualne są dla osób lubiących swobodę i pełną koncentrację lektora na swoich potrzebach.

Podczas zajęć jeden-na-jeden możliwe jest dostosowanie tematyki i tempa realizacji materiału do preferencji i zainteresowań kursanta.

Z doświadczenia wiemy, że lekcje indywidualne niekiedy mają postać spotkania, podczas którego wypracowana zostaje dobra relacja i atmosfera, kursantowi łatwiej zasugerować zmianę w sposobie dobierania materiału na zajęcia, a konwersacje stają się mniej sterowane i bardziej naturalne.

Można również spodziewać się szybszych efektów nauki, jako że kursant jest właśnie tą osobą, która odpowiadana na wszystkie pytania, czyta teksty i prowadzi konwersacje z lektorem.

Ponadto, istnieje możliwość zwiększenia ilości lekcji w roku. Z reguły nasze kursy składają się z 30 lekcji w danym roku szkolnym. Kursant na zajęciach indywidualnych może wyrazić chęć spotykania się częściej, tzn. w dni, które są wolne od zajęć dydaktycznych a nie są świętami lub dniami ustawowo wolnymi.

Lekcje indywidualne, podczas których kursant zdobywa pierwsze umiejętności i nabywa pewności siebie, bardzo często są wstępem do zajęć grupowych.
Osobnym przypadkiem może być zarówno chęć przygotowania się do Egzaminu CAMBRIDGE we wspólnie z lektorem ustalonym tempie.

Dzieciom i młodzieży rekomendujemy kursy grupowe, gdyż sytuacja komunikacyjna z rówieśnikami, czyli osobami o podobnym poziomie językowym, jest najbardziej zbliżona do sytuacji mogącej się wydarzyć w życiu codziennym.

Jednakże rozumiemy potrzeby uczniów, którzy znacznie odstają poziomem od swoich rówieśników (w górę lub w dół), mających indywidualny tok nauczania, mających specjalne potrzeby edukacyjne, dysleksję lub bardzo intensywnie rozwijają swoje pasje i z tego powodu potrzebują elastyczności ze strony lektora i szkoły językowej.

Co warto wiedzieć?

W Edulandii spędzamy czas mądrze. Słuchamy potrzeb swoich klientów, a to pozwala nam celnie zaplanować ich naukę. Jesteśmy elastyczni i rozumiemy, że każdy z nas jest inny, dlatego motywujemy swoich kursantów do pracy i nauki, ale nie jesteśmy zbyt surowi w swoich wymaganiach. I przede wszystkim dbamy o jakość naszych lekcji, spełniając wewnętrzne standardy lekcji, realizując autorskie plany wynikowe i nieustannie szkoląc swoje umiejętności lektorskie.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia indywidualne odbywają się w trzech naszych lokalizacjach: w Iłży, Lipsku i Siennie lub ONLINE.

Sale CEE Edulandia są przestronne i dobrze doświetlone dzięki czemu jest bezpiecznie i komfortowo. Zaprojektowana przestrzeń i wyposażenie jest odpowiednie dla każdego.

W zależności od potrzeb kursanta, na zajęciach indywidualnych realizowany jest program szkoły Edulandia  lub zajęcia mogą się odbywać w oparciu o podręczniki aktualnie przerabiane w szkołach państwowych. Zajęcia odbywają się w placówce szkoły.