Angielski do matury

Opis kursu

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jest podzielony na dwa poziomy i dlatego oferujemy dwa rodzaje kursów egzaminacyjnych:

  • kurs podstawowy – obejmuje zakres materiału wymagany do egzaminu na poziomie podstawowym; jest to poziom obowiązkowy i zdawany przez wszystkich uczniów, można jednak zdawać drugi język jako przedmiot dodatkowy również na tym poziomie.
  • kurs rozszerzony – obejmuje zakres materiału wymagany do egzaminu zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Programy oferowanych przez nas kursów maturalnych z języka obcego dostosowane są do standardów wymagań egzaminacyjnych określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Zapoznajemy Słuchaczy ze strukturą egzaminu oraz typem zadań w nim zawartych. Ćwiczymy techniki i strategie egzaminacyjne, uczymy się jak unikać najczęściej powtarzanych błędów.

Stałym elementem kursów dla maturzystów są testy sprawdzające i egzaminy próbne, które uczą techniki egzaminu oraz pomagają opanować stres 🙂 Maturzyści potrzebują nie tylko przygotowania językowego ale również psychologicznego 🙂

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu maturalnego. Kurs zaczynamy 2 lata przed maturą, aby gruntownie przygotować uczniów do tego ważnego egzaminu.

Najważniejsze założenia programu

Maturzyści są solidnie przygotowywani do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Kursanci poznają i powtarzają słownictwo ze wszystkich 15 działów tematycznych, zagadnienia z zakresu stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, techniki usprawniające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego oraz techniki pisania wszystkich form wypowiedzi pisemnej wymaganych na maturze.

Ponadto, kursanci doskonalą umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słownictwa oraz idiomów.

Uczniowie zapoznają się również z technikami egzaminacyjnymi, wyjaśniamy najczęściej spotykane problemy oraz najszybsze i najskuteczniejsze sposoby ich rozwiązywania.

Ważnym elementem naszego kursu jest także budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 90 minut – matura podstawowa i matura rozszerzona.

Kursy maturalne prowadzimy w grupach standardowych od 4 do 7 uczestników, istnieje jednak możliwość stworzenia grupy mniejszej, bądź zajęć indywidualnych.
Przygotowujemy do matury z języka obcego od połowy września do końca kwietnia