⭐️ Jak obniżyć cenę kursu o 250 zł ?!

Na dobrą sprawę nie jest to takie trudne. Napiszemy więcej – bardzo realne, bo zasięg akcji sięga od Iłży, przez Sienno, aż po Lipsko 💪

O co dokładnie chodzi? ⤵️

Akcję nazwaliśmy – AMBASADOR Edulandii 🤗 A dedykujemy ją naszym zadowolonym kursantom, czyli wszystkim 😊

I tutaj właśnie zaczyna się zabawa, z zyskiem dla Ciebie 👌

Jesteś zadowolony z naszych kursów i nauki? To świetny grunt, aby polecić nas innym!

Zapraszaj znajomych, przyjaciół, rodzinę do naszych szkół w trzech lokalizacjach, na DOWOLNY kurs grupowy (dla dzieci, młodzieży, dorosłych).

📌 Każda osoba, która przyjdzie do nas po Twojej rekomendacji i zapisze się na jeden z naszych kursów, obniży Twoje koszty związane z opłatą za kurs‼️

📣 -50 pln – za każdego nowego kursanta 👍 I tak do 5 osób! Da Ci to obniżkę w wysokości 250 pln!

Możesz tutaj zyskać podwójnie – z jednej strony obniżenie ceny kursu to świetna sprawa, a z drugiej – będziesz mieć w naszej szkole bliską Ci osobę 🥰

⚠️ Co ważne – kursant, który przyjdzie dzięki Tobie na kurs – musi go ukończyć. Ale tu jesteśmy pewni, że poradzi sobie z wyzwaniem śpiewająco 😀

👌 Bądź najlepszym rekomendującym i obniż swoje opłaty za kurs!

Nie czekaj, Poleć nas swoim znajomym i rodzinie 🕐

Masz pytania?

☎️ 602 244 807

Regulamin promocji „AMBASADOR MARKI”:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w promocji „AMBASADOR MARKI”, zwanej dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem promocji jest EDULANDIA Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Iłży, ul. Bodzentyńska 39, zwana dalej „Szkołą”. 

§ 2. Zasady udziału w promocji

1. Uczestnikami Promocji są aktualni Kursanci EDULANDII korzystający z usług na podstawie umowy zawartej ze Szkołą oraz nowi Klienci pozyskani przez Szkołę w wyniku polecenia ich przez aktualnych Kursantów. 

2. Aktualny Kursant, który poleci nowego Klienta, jest uprawniony do otrzymania rabatu z tytułu opłaty za kurs, jeżeli Klient polecony zawrze ze Szkołą umowę na świadczenie usług w postaci dowolnego kursu grupowego prowadzonego w Szkole.

3. Warunkiem skorzystania z promocji jest podanie podczas podpisania umowy o świadczenie usług przez nowego Klienta danych Kursanta polecającego w formularzu Promocji. Kursant polecający również zobowiązany jest do wypełnienia formularza Promocji.

§ 3. Rabat

1. Rabat dla Kursanta polecającego polega na obniżeniu opłaty za kurs o wartości 50 zł za każdego poleconego Klienta. Warunkiem otrzymania rabatu jest ukończenie kursu przez Klienta poleconego.

2. Rabat dla Kursanta polecającego odliczany jest od ostatniej raty płatności za kurs.

3. Maksymalna wartość rabatu, jaki może otrzymać Kursant polecający wynosi 250 zł (łącznie z  innymi rabatami przyznawanymi w Szkole).

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników podawanych na potrzeby Promocji jest EDULANDIA Szkoła Języków Obcych z siedzibą w Iłży, ul. Bodzentyńska 39. Uczestnik promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2. Zmiany regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą w formie informacji na stronie www.edulandia.net. Zmiana regulaminu lub przerwanie Promocji nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników na podstawie regulaminu.

3. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.